Volmacht

Hoe verleent u een volmacht op uw fiscaal dossier?

Onze medewerkers staan klaar om u hierin te begeleiden

Om uw BTW aangiftes, alsook uw fiscale aangifte te kunnen doen, hebben wij als accountant uw volmacht nodig. De vertrouwde papieren volmacht bestaat nog steeds, maar sinds geruime tijd moeten wij beschikken over een elektronische volmacht welke ons wordt toegekend via de site van Tax-on-Web. Indien u uw elektronische volmacht wil in orde brengen, neem gerust contact op met ons kantoor zodat wij de volmacht kunnen aanmaken. Nadien kan u de volmachten bevestigen, waarvoor beide procedures hieronder stap-voor-stap zijn uitgelegd

TAX-ON-WEB

Deze procedure is voor je personenbelasting

BTW-BIZTAX

Deze procedure is voor vennootschappen en eenmanszaken