Nieuws

 • BTW: raadplegen BTW uittreksels

  Vanaf heden kan u de stand van de rekening-courant op de voet volgen via volgende link: https://eservices.minfin.fgov.be/portal/nl/public/pro/welcome ...

  lees meer
 • Opgelet! Vervalste berichten achterstallige bijdragen RSZ

  De RSZ werd gisteren in kennis gesteld van een incident, waarbij bepaalde werkgevers een uitnodiging mochten ontvangen van de Directie Inning, met verzoek tot betaling van bepaalde bijdragen in het kader van een regularisatie voor het jaar 2014. Bij nader onderzoek is gebleken dat het hier om vervalste documenten gaat, waarbij tevens een ander bankrekeningnummer werd vermeld, dan het officieel gekende bankrekeningnummer van de Rijksdienst. Op basis van informatie in ons bezit, zouden deze doc...

  lees meer
 • Waardebepaling apotheken bij overdracht

  De  waardering van apotheken met betrekking tot de overdracht ervan is streng gereglementeerd. Bij een eventuele overdracht van uw apotheek dient de waardering en de  prijszetting er aan verbonden dient gecontroleerd te worden door een door de overheid erkende deskundige die hieromtrent een verslag dient op te maken. Christine Vandecasteele, vennoot en accountant bij LBK Accountancy, werd ingevolge ministerieel besluit van 14 juli 2015, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van...

  lees meer
 • Opgesomd: Wat betekent de tax shift voor uw portemonnee?

  De regering-Michel heeft donderdag tegen het ochtendgloren een akkoord bereikt over de begroting voor dit en volgend jaar en over de tax shift. De onderhandelaars van de regering-Michel moesten op zoek naar 978 miljoen euro om de begroting dit jaar op het afgesproken traject in evenwicht te houden. Voor volgend jaar becijferden de topambtenaren van het monitoringcomité dat 782 miljoen euro extra nodig is. Daar kwamen nog de moeilijke onderhandelingen over de tax shift bovenop. Na ee...

  lees meer