Kalender

BTW aangifte

Voor ondernemingen met een omzet hoger dan 2.500.000 euro is er een verplichte maandelijkse BTW aangifte. Indien je omzet lager is dan 2.500.000 euro kan je kiezen voor kwartaalaangiftes.

BTW listing

Als je BTW-plichting bent, moet je jaarlijks een klantenlisting opmaken. De klantenlisting is een lijst van de Belgische btw-nummers van je klanten aan wie je onderneming goederen heeft geleverd of diensten heeft verstrekt tijdens het vorige kalenderjaar. De deadline voor de BTW listing is 31/3.

Vennootschapsaangifte

De deadline is afhankelijk van de afsluitdatum van uw boekjaar en de datum van uw algemene vergadering.
Voor aanslagjaar 2016 worden de vermelde termijnen door de administratie als volgt toegepast:

 • U heeft een vennootschap met een gebroken boekjaar (31/3, 30/06 of 30/09)?
  Voortaan zal er automatisch uitstel toegestaan worden bij een gebroken boekjaar, waarvan de statutaire algemene vergadering plaatsvindt in de loop van de zesde maand na het afsluiten van het boekjaar en waarbij het boekjaar ten vroegste afgesloten wordt op 1 maart.
  Bovendien krijgt men nu iets meer tijd dan vroeger, namelijk tot het einde van de maand volgend op de maand waarin de algemene vergadering heeft plaatsgevonden.
 • U heeft een vennootschap die gelijk loopt met het kalenderjaar (31/12)?
  Uw aangifte moet ingediend worden ten laatste op 31/8/2016.
  Indien de uiterste datum van indiening op een zaterdag, zondag of feestdag valt, dan wordt de eerstvolgende werkdag in dat geval de uiterste datum van indiening. Wanneer de uiterste datum van indiening op 31 december 2016 valt, wordt automatisch een bijkomende periode tot en met 15 januari 2017 toegestaan.

Personenbelasting

Indien wij een volmacht TOW (tax-on- web) hebben voor jou, dan hebben wij als kantoor de tijd tot 31/10 om je aangifte te doen.
Echter, de deadline voor de personenbelasting dit jaar is bepaald op 27/10/2016.

Ondanks de deadline van 27/10/2016 vragen wij omwille van praktische en organisatorische redenen uw documenten zo snel mogelijk te bezorgen. Zo kunnen we een tijdige indiening voor alle klanten garanderen.

Welke zaken hebben wij nodig om uw personenbelasting correct in te dienen? Met deze checklist helpen wij u op weg:

 • Inkomstenfiches beroeps en/of vervangingsinkomsten
 • Jaaroverzicht loon
 • Attest pensioensparen
 • Attest VAPZ (vrij aanvullend pensioen zelfstandigen)
 • Attest kinderopvang
 • Attest school
 • Attest kampen kinderen jonger dan 12 jaar
 • Attest dienstencheques
 • Attest PWA cheques
 • Attest energiebesparende maatregelen
 • Basis-en betalingsattest hypothecaire lening(en)
 • Uittreksel onroerende voorheffing
 • Buitenlandse bankrekeningen
 • Betalingsbewijs alimentatie en/of onderhoudsgeld

Indien u zelf de personenbelasting op papier indient of wijzigingen doorgeeft via een vereenvoudigde aangifte, is de deadline 30/06/2016.

Indien u zelf de personenbelasting via TOW indient of wijzigingen doorgeeft via een vereenvoudigde aangifte, is de deadline 13/07/2016.