Nieuws

  • Waardebepaling apotheken bij overdracht

    De  waardering van apotheken met betrekking tot de overdracht ervan is streng gereglementeerd. Bij een eventuele overdracht van uw apotheek dient de waardering en de  prijszetting er aan verbonden dient gecontroleerd te worden door een door de overheid erkende deskundige die hieromtrent een verslag dient op te maken. Christine Vandecasteele, vennoot en accountant bij LBK Accountancy, werd ingevolge ministerieel besluit van 14 juli 2015, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van...

    lees meer