Nieuws post

Waardebepaling apotheken bij overdracht

De  waardering van apotheken met betrekking tot de overdracht ervan is streng gereglementeerd.

Bij een eventuele overdracht van uw apotheek dient de waardering en de  prijszetting er aan verbonden dient gecontroleerd te worden door een door de overheid erkende deskundige die hieromtrent een verslag dient op te maken.

Christine Vandecasteele, vennoot en accountant bij LBK Accountancy, werd ingevolge ministerieel besluit van 14 juli 2015, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 16 juli 2015, erkend als deskundige om controle te doen op de overdrachtsprijs van apotheken en dit voor een periode van 5 jaar.

Indien u in de toekomst de intentie zou hebben om uw apotheek over te laten, kan u voor de waardebepaling en/of de controle van de waardebepaling alsook de volledige begeleiding van de overname,  op ons kantoor beroep doen.  

Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen op het nummer 09/243.13.13 of via mail naar chris@lbkaccountancy.be