Nieuws post

Opgesomd: Wat betekent de tax shift voor uw portemonnee?

De regering-Michel heeft donderdag tegen het ochtendgloren een akkoord bereikt over de begroting voor dit en volgend jaar en over de tax shift.

De onderhandelaars van de regering-Michel moesten op zoek naar 978 miljoen euro om de begroting dit jaar op het afgesproken traject in evenwicht te houden. Voor volgend jaar becijferden de topambtenaren van het monitoringcomité dat 782 miljoen euro extra nodig is. Daar kwamen nog de moeilijke onderhandelingen over de tax shift bovenop.

Na een dag vol bilaterale contacten en besprekingen binnen werkgroepen achtte premier Charles Michel woensdagavond de tijd blijkbaar rijp om zijn ministers in een plenaire vergadering samen te zetten en het gaspedaal in te duwen. Tegen de ochtend was het akkoord van de topministers van N-VA, CD&V, MR en Open VLD ­dan een feit.

WAT WORDT DUURDER?

Elektriciteit

Een eerste belangrijke verandering is dat het btw-tarief op elektriciteit opnieuw wordt opgetrokken. Onder de regering van Elio Di Rupo (PS) werd de stroom voor particulieren verlaagd van 21 naar 6 procent, maar die beslissing wordt nu teruggedraaid. Onder druk van Europa, maar ook omdat er oneigenlijk gebruik werd gemaakt van die korting.

De maatregel gaat dit jaar al in en moet 712 miljoen euro besparen. Charles Michel benadrukte dat er geen andere BTW-verhogingen komen op bv. het verbouwen van woningen of in de horeca.

Tabak, alcohol en suikerrijke dranken

Dat gebeurt door de verhoging van de accijnzen, de belastingen die je op deze producten betaalt aan de overheid.

Een flesje bier van 25 cl wordt volgend jaar 1 cent duurder in de winkel. Een fles wijn 10 cent en een fles sterkedrank 2,5 euro, ongeacht de prijs.

Een pakje sigaretten van 5,80 euro wordt 70 cent duurder en zal dus 6,50 euro kosten. Roltabak kost nu 7,40 euro maar stijgt naar 9,25 euro.

Over de frisdranken en alcopops zal nog overleg worden gepleegd met de sector.

Diesel

De prijzen van diesel en benzine groeien naar elkaar toe, tot ze in 2018 gelijk zijn. Daarvoor zal de dieselprijs in 2016 verhogen met 3,5 cent per liter. Tegen 2018 zal voor een liter diesel 10,6 eurocent accijnzen meer worden betaald dan vandaag.

De verhoging geldt overigens niet voor professionele diesel.

WAT WORDT BETER?

Belastingvermindering op ons loon: 100 euro netto per maand meer.

De regering maakt zich sterk dat door een belastingverlaging we tegen het einde van de regeringsperiode 100 netto euro per maand meer zullen overhouden van ons loon. Hoe dat zal gebeuren moet nog overlegd worden met de gemeenschappen ‘maar de middelen zijn er’, aldus de premier.

Of mensen die geen loon hebben, zoals werklozen of gepensioneerden, uit de boot vallen, is nog niet uitgeklaard.

ANDERE MAATREGELEN

  • Er komt een lastenverlaging voor bedrijven: de sociale bijdrage voor de werkgever zakt van 33% naar 25%. Dit moet bedrijven meer zuurstof geven en de werkgelegenheid aanzwengelen.
  • De roerende voorheffing op aandelen, obligaties enz. wordt verhoogd, van 25 naar 27 procent. Dit geldt niet voor spaarboekjes.
  • Er komt een speculatietaks voor wie zijn aandelen al na minder dan 6 maanden van de hand doet.
  • Bedoeling is ook de volledige loonhandicap met de buurlanden weg te werken. Daaraan wordt ook 430 miljoen euro extra gekoppeld voor de economische ontwikkeling van kleine en middelgrote ondernemingen.
  • Minister van Financiën Van Overtveldt werkt aan een nieuw fiscaal fraudeplan dat, samen met een betere inning van de belastingen, voor meer inkomsten moet zorgen.
  • De ziekenfondsen moeten 100 miljoen euro besparen.